Uppsökeri

Under vecka 17 har avdelningen varit ute på uppsökeri och besökt medlemmarnas arbetsplatser bland annat en natt på Securitas Sverige AB.