Två transportare ställer ut konst på Runös vintersalong 2019

Nu är det klart vilka konstnärer som får ställa ut på Runös vintersalong 2019. Bland dem finns Transportarna Anneli Gomér och Sonja Chyle-Kauko.
2014 startades konstprojektet, Runös Vintersalong med syfte att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen.

Vernissage måndag 14 januari 2019 kl. 18,30

Antagna till Runös vintersalong 2019 14 januari – 22 februari är:
Anna-Lena Möller, Handels
Anneli Gomé,r Transport
Annika Fredriksson, Livs
Ann-Marie Rautenberg, Kommunal
Björn Rygaard, IF Metall
Carmen Blomstrand, SEKO
Christer Möller, GS-Facket
Ingela Björke, SEKO
Ingrid Heldt, Kommunal
Jasmine Andersson, Runö folkhögskola
Jenni Axlund, Fastighets
John Falkman, SEKO
Josefin Jönsson, Runö folkhögskola
Linnea Garli, SEKO
Magnus Larsson, Fastighets
Mariann Tarkkonen, IF Metall
Martina Gahlin, IF Metall
Mikael Sjömilla, Handels
Mikael Claesson-Eriksson, Kommunal
Miranda Borgkvist, Handels
Mounir Rabhi-Hallner, Livs
Märta Kero, Runö folkhögskola
Saga Maria Norqvist, Kommunal
Sara Pejlare, Kommunal
Sonja Chyle-Kauko, Transport
Theresa Grimwade-Cully, Kommunal
Synnöve Magnusson, Kommunal