Transportarbetareförbundets Kongress 2022

Transportarbetareförbundets kongress 2022

Avdelningens delegation 

Den 26 – 30 augusti 2022 håller Transportarbetareförbundet kongress. Avdelningens delegation kommer bestå av cirka 8 ombud. Dessa nomineras på sektionernas årsmöten som kommer äga rum i november 2021. Ombuden utses sedan på avdelningens årssammanträde den 12 mars 2022.

Om du som medlem är intresserad av att åka på kongressen behöver du alltså bli nominerad av din sektion och sedan bli utsedd av representantskapet. Att delta på förbundets kongress är både roligt och viktigt. Det är där vi har chansen att påverka Transportarbetareförbundet till det bättre. Det kommer också innebära en hel del arbete över sommaren. Avdelningens delegation kommer att vara väl förberedd, vi kommer att träffas ett par gånger på våren, och vi kommer även hålla en kongressutbildning för vår delegation den 2 – 4 augusti.

Motioner

Sista datumet för dig som medlem att lämna in motion till avdelningen är den 25 februari. Avdelningen har sedan till den 25 mars på sig att behandla motionerna och skicka in dem till förbundet. Avdelning 4 kommer som vanligt att behandla samtliga motioner i vårt representantskap. Färdigskriven motion skickas till avdelningens ordförande, Joakim Carlsson, antingen via posten eller med e – post.

Om du som medlem har en bra idé till en motion men inte riktigt vet hur en sådan ska skrivas, så kan du höra av dig till Joakim Carlsson så hjälper vi till med skrivandet. Kontaktuppgifter hittar du nedan:

joakim.carlsson@transport.se

010-480 31 38