Transport tar tillbaka arbetarepartiet till rötterna

Facklig politiska utskottet (FAPU) har under det senaste året jobbat med att ta fram en utbildning som syftar till att vi tar tillbaka partiet till rötterna. Pandemin har dock gjort arbetet med utbildningen utdraget då vår avsikt är att utbildningen skall ske genom fysisk närvaro i internatform.

Nu är det i vart fall dags för Transport att gå in i nomineringstider inför arbetet det kommande året (2021) och med sikte på kommande valrörelser.

Vi öppnar upp med att låta alla avdelningarna nominera en deltagare var till Facklig politisk utbildning. Avstår några avdelningar kan det öppna upp för fler deltagande från andra avdelningar. Förslagsvis för att säkerställa ett så bra deltagande som möjligt, nominerar avdelningen minst två deltagare.

De som nomineras ska vara medlemmar i Socialdemokraterna, ha en vilja av att påverka politiken lokalt och regionalt för medlemmarna i Transport. Detta till exempel inför upphandlingar som berör våra medlemmar. Vi kommer att utbilda för att påverka partiet och därmed den lokala och regionala politiken.

Den som är intresserad av att utbilda sig facklig/politiskt, och därefter försöka utföra förtroendeuppdraget som politisk Motor för Transport kan lämpligen kontakta den som företräder regionen i centrala Facklig politiska utskottet (FAPU) för sin region. Se lista nedan.

Nominering ska ske till Lenny Ödegården senast den 15 december 2020

lenny.odegarden@transport.se