Transport söker verksamhetsassistent åt RSO hösten 2021

Transport Avdelning 5 söker Verksamhetsassistent
Nu söker vi en verksamhetsassistent, på projekt, åt RSO gruppen på avdelning 5 med placering i Solna. Pandemianpassning görs utifrån förutsättningarna vid uppstart och syftet med projektperioden är att du ska stå bättre rustad i dina fackliga förtroendeuppdrag på arbetsplatsen.
Du som söker ska ha gått Startpunkt, Vi i Transport samt PAM kursen via BYA eller TYA. Du ska även vara ett aktivt skyddsombud på arbetsplatsen.
Med aktivt skyddsombud menas att personen är engagerad i sin roll på företaget samt besitter en egen drivkraft och intresse för arbetsmiljöfrågor.
Man behöver även vara en god förebild för Sv. Transportarbetareförbundet.
Exempel:
• Driva arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
• Skrivit framställan om arbetsmiljöåtgärd enligt AML 6 kap §6a
• Medverkat vid riskbedömningar
• Medverkat vid skyddsronder
• Varit aktiv i skyddskommitté
• Medverkat vid avdelningens skyddsombudsdagar
• Avrapporterat sin verksamhet via den årliga skyddsombudsrapporten
• Vara uppdaterad vad Transport tycker i olika sak- och policyfrågor
• Deltagit på sektionsmöten
• Underrättat avdelningens RSO om förändringar på arbetsplatsen
Med detta sagt betyder det inte att man ska ha drivit dessa frågor helt själv utan hjälp från avdelningen eller regionalt skyddsombud, men att personen varit pådrivande och startat upp ärenden utefter sin roll som övervakande av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Efter genomförd projektperiod, ska du självständigt bland annat kunna:
initiera systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, samverka med arbetsgivaren i rehabiliteringsärenden och utredningar av arbetsskador och tillbud.
Du ska även lära dig mer om rutiner och arbetssätt på avdelningen för att kunna hjälpa till ifall vikarie för RSO behövs i framtiden.
Projektperioden är 4 månader, tänkt start i september 2021 och ersätts med EFA (Ersättning för förlorad arbetsinkomst).
Projektet är på heltid, men kan anpassas i tid efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan till transport.5@transport.se senast 2021-06-01.
För mera information kontakta någon av Regionala skyddsombud på transport.5@transport.se eller via vår växel: 010-480 30 05.