Studiekatalogen för 2020 är här!

Nu är studiekatalogen för 2020 här.

Studiekatalog 2020

Katalogen kan revideras under året med ändringar av datum mm. Du hittar alltid senaste versionen av katalogen längst ner på transport.se/avd12