Startpunkts Utbildning Hösten 2021

Studier för medlemmar

 

Startpunkten en introduktion till din Fackförening

 

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället.
Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.

 

 

Startpunkt

Torsdag den 28 oktober kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping.

 

Tisdag den 16 november kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping.

 

Torsdag den 25 november kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping

 

Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium

från avdelningen för dagen.

 

 

Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson

Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se