Stå upp för arbetsrätten!

Stå upp för arbetsrätten!

Nu i dag så kommer den största attacken mot svenska löntagare på flera decennier. En utredning om Lagen om anställningsskydd (LAS), som tvingats igenom av Centerpartiet och Liberalerna i samband med Januari-överenskommelsen.
En sådan attack mot löntagares rättigheter vägrar vi i fackföreningsrörelsen att acceptera.

LAS-utredningen innebär i korthet att det ska bli ännu enklare för arbetsgivaren att kunna säga upp anställda, oavsett hur länge de arbetat på sin arbetsplats. Förslaget innebär även att möjligheten att försvara sig mot en orättvis uppsägning kommer att försvinna för väldigt många.
Kort sagt: Det kommer att bli lättare för företag att säga upp vem de vill – av i princip vilka skäl som helst. Förmodligen den som jobbar lite långsammare på äldre dar, eller våra skyddsombud och fackligt aktiva som säger ifrån mot missförhållanden på jobbet.

Något som Corona-krisen verkligen visat är vikten av trygga anställningsformer.
Det är inte arbetare med SMS-anställningar, allmän visstid, tim-anställningar och ofrivilliga f-skattare som klarar krisen bäst.
Villkoren för vanliga löntagare måste bli bättre. Tillsvidareanställningar med heltid som norm borde vara det man strävar mot!

LAS-utredningens förslag rubbar balansen på arbetsmarknaden och ger arbetsgivaren en oproportionerligt stor makt som inte vägs upp av de förslag som ska skydda arbetstagaren. En ”modernisering” av arbetsrätten kan/ska aldrig bli detsamma som rättslöshet.

Att ens lägga fram den här utredningen mitt under Corona-krisen, när tiotusentals människor har förlorat jobbet på kort tid är oacceptabelt.
Det är helt uppenbart att det inte är några problem för arbetsgivarna att säga upp folk om man måste. Det enda som krävs är att man förhandlar med facket först!
För att citera vår förbundsordförande Tommy Wreeth: ”I 99 fall av hundra kommer vi överens i de förhandlingarna”. Facket accepterar avsteg från turordningsreglerna – och får något i utbyte. Ofta kompetensutveckling eller ett hyfsat pensionsavtal för den anställde.

Om regeringen genomför inskränkningar i Lagen om anställningsskydd så är det inte bara ett slag mot arbetare och fackföreningsrörelsen – det är ett dråpslag mot den svenska modellen.
Om regeringen, ihop med Centerpartiet och Liberalerna nu driver på försämringar för vanligt folk så undergräver man den.
Det har sagts att facken och arbetsgivarna först ska få en chans att komma överens på egen hand, men eftersom arbetsgivarna vet att det annars blir en lagändring som gynnar dem, så sätts fackföreningarna i gisslansituation där de oundvikligen kan tvingas gå med på försämringar. Det är inte konstigt att både TCO, SACO och LO helt ställt sig emot utredningens förslag och krävt att regeringen avbryter försöken att försämra arbetsrätten.

Det som läckt om LAS-utredningen är arbetstagarfientligt och rena hånet mot arbetare i Sverige, utredningen för oss tillbaka till 1930-talet där arbetare stod med mössan i hand och tiggde jobb!

Regeringen bör slänga utredningen om att försämra anställningstryggheten i papperskorgen.

Man bör respektera den svenska modellen där fackföreningar och arbetsgivare förhandlar om förändringar, utan hot om lagstiftning.

Vi uppmanar därför alla som vill ha trygga anställningar att höja rösten!

Kamratligen,

AVDELNINGSSTYRELSEN Stockholms Transportarbetarefackförening

#transportsthlm #schasrörintelas #arbetare #schystavillkor