Angående Coronapandemin

Med anledning av Corona-virusets framfart så har det nu kommit riktlinjer ifrån förbundsledningen.

Förbundet vill se en begränsning av representation ute och vid externa möten, samt en minimering av besök i våra lokaler såväl centralt som lokalt. Med anledning av att avdelningen har stor geografiskt område vill vi inte vara en möjlig del att sprida virus från olika delar av avdelningens geografiska upptagningsområde. Därför har vi beslutat att hålla avdelningen stängd för besök, det går givetvis utmärkt att ringa eller maila oss som vanligt.

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta avdelningen via mail transport.20@transport.se eller telefon 010-480 30 20.