Senaste nytt angående Coronavirus

Med anledning av Corona-virusets framfart så har det nu kommit riktlinjer ifrån förbundsledningen.

Förbundet vill se en begränsning av representation ute och vid externa möten, samt en minimering av besök i våra lokaler såväl centralt som lokalt. Med anledning av att avdelningen har stor geografiskt område vill vi inte vara en möjlig del att sprida virus från olika delar av avdelningens geografiska upptagningsområde. Därför har vi beslutat att hålla avdelningen stängd för besök, det går givetvis utmärkt att ringa eller maila oss som vanligt.

Avdelningarna har fått tillåtelse att göra avsteg ifrån §23 moment 4 i stadgarna där det regleras hur representantskapets årssammanträde skall förläggas, det är nu möjligt att hålla årsmötet fram till och med den 30 september. VI KOMMER DÄRFÖR ATT STÄLLA IN ÅRSSAMMANTRÄDET SOM ÄR PLANERAT TILL DEN 22/3. Nuvarande förtroendeuppdrag prolongeras och lagda nomineringar ligger fast och återöppnas alltså inte.

All studieverksamhet ställs in till och med den 30 juni 2020.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta avdelningen via mail transport.20@transport.se eller telefon 010-480 30 20.