Restriktioner på avdelningen

Tyvärr verkar pandemin ta ny fart igen, vi ser ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Det är inte lika höga nivåer som förra vintern, men likväl en ökning. Därför har vårt förbund beslutat om åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det innebär att avdelningen tyvärr återgår till att enbart ta emot bokade besök och att ni som kommer håller till i studielokalen. Dessa förändringar gäller från och med den 13 december.