Representantskapskurs 12 oktober 2021 kl.9.00 – 16.00

Alla representantskapsledamöter+ suppleanter kommer att kallas.

Kusen kan komma att ske digitalt om Folkhälsomyndigheten ändrar restriktionerna.