Representantskapets sammanträde

Till ledamöter i representantskapet:

Välkomna på höstens första sammanträde! Vi träffas den 18 oktober på Hotell Kusten, Kustgatan 10 i Göteborg. Kvällen börjar 17:30 med kaffe och smörgås, sammanträdet startar 18:00 och avslutas cirka 19:30.

Dagordning och övriga handlingar kommer med posten i god tid innan sammanträdet.

Varmt välkomna!