Representantskapets sammanträde

Till ledamöter i representantskapet:

Välkomna på höstens andra sammanträde! Vi träffas den 6 december på Hotell Kusten, Kustgatan 10 i Göteborg. Kvällen börjar 17:30 med kaffe och smörgås, sammanträdet startar 18:00 och avslutas cirka 20:00.

Dagordning och övriga handlingar kommer med posten i god tid innan sammanträdet.

Varmt välkomna!