Prishöjning Ekerum

På grund av höjd årsavgift till föreningen i Ekerum så måste vi höja högsäsongsveckorna med 250:- med start 2022