Ombudsmän byter avtal

Annica Collstam och Lars Karlsson byter avtalsområden från 1/4 2021.

Annica blir ansvarig ombudsman för Transportavtalet, norra Stockholm och Miljöavtalet


Lars blir ansvarig ombudsman för Taxi och Bemanning.

/Avdelning 5
“kamrater tillsammans”