Viktig information.

På grund av risken för smittspridning har vi på våra avdelningskontor kommit fram till att vi endast tar emot förbokade besök.

Vill du komma  i kontakt med oss så finns vi på telefon och mail.

Kontoret:

Ö-vik

Charina Nordwall RSO 010 480 34 61 charina.nordwall@transport.se

Åke Wijkmark ombudsman 010 480 34 60 ake.wijkmark@transport.se

Sundsvall

Mikael Kyttänen RSO 010 480 34 51. mikael.kyttanen@transport.se

Johanna Bergsten Ombudsman. 010 480 34 28. johanna.bergsten@transport.se

Björn Nilsson Försäkringsinformatör 070 295 12 89. bjorn.avd32@gmail.com

Östersund

Gunilla Hamberg RSO 010 480 34 71. Gunilla.hamberg@transport.se

Per Anders Ångström ombudsman 010 480 34 70. peranders.angstrom@transport.se

Johan Molin Ordförande 010 480 34 69 johan.molin@transport.se

Jan Stålemar Försäkringsinformatör 070 240 54 56. jantransport32@gmail.com