Nytt avtal!

Förbundet har idag tecknat ett nytt avtal för Hamn och Stuveri.

 

Avtalet är på 36 månader. Det är uppsägningsbart varje år vilket avviker från övriga avtal. Då det råder en viss turbulens i hamnarna för tillfället, så var detta en prioriterad fråga för vår delegation.

 

År ett höjs månadslönerna med 632 kronor. År två höjs månadslönen med 587 kronor, och år tre höjs månadslönen med 689 kronor.

 

Alla centrala och lokala tillägg höjs med 2,2 % år ett, 2,0 % år två, och 2,3 % sista året.