Nyheter gällande rutiner, studier, möten m.m

Rutiner gällande kontakt med Transport

Det är onekligen en oviss situation vi befinner oss i. Den påverkar oss som samhälle, fackförbund och som individer.

Det nya coronaviruset (som kallas COVID-19) är nu klassad av WHO som en pandemi. Svenska myndigheter bedömer att risken för spridning i Sverige är Mycket hög. Varje dag lägger Folkhälsomyndigheten ut information på sin hemsida om antalet fall kopplade till COVID-19.

För Svenska Transportarbetareförbundet är det oerhört viktigt att vi tar det här på allvar och agerar ansvarsfullt.

Därför har avdelning 17 fattat några beslut som extra försiktighetsåtgärder kopplade till spridningen av coronaviruset. Detta är exempel på ett sådant tillfälle då extraordinära insatser krävs av alla för att bidra till att spridningen av detta virus minskar, inte minst för dem som är mest utsatta i samhället.

För att komma i kontakt med oss på Transport så har vi tagit fram tillfälliga rutiner som gäller tillsvidare:

– Endast förbokade besök tas emot i våra lokaler

– Vi försöker endast boka upp telefonmöten för att minska spridningsrisken av COVID-19 virus Ni når oss via hemsida www.transport.se eller 010 480 30 17

Övrig information: Slopat karensavdrag

Den 11 mars 2020 slopade regeringen karensavdraget för att få sjuka att stanna hemma. Det innebär att du vid sjukskrivning får sjuklön från första sjukdagen.

Tips och råd

Tänk också på att det finns många vanliga luftvägsvirus som sprids såhär års, exempelvis olika förkylningsvirus och influensa. Generellt sett gäller sedvanliga åtgärder för att undvika smitta:

· tvätta händerna ofta med flytandetvål och varmt vatten

· tvåla in händerna i minst 30 sekunder

· glöm inte ovansidan, mellan fingrarna och under naglarna

· skölj noga och torka med engångshandukar

· hosta och nys i armvecken eller i en pappersnäsduk

· undvik att röra vid ansiktet och ögonen

Viktiga länkar: Folkhälsomyndigheten Utrikesdepartementet 1177 Vårdguiden Krisinformation.se samlad information om Coronaviruset

Vi ber om ursäkt i förväg om detta ställer till besvär men hoppas att ni har en förståelse för försiktighetsåtgärderna som råder för tillfället.

Med vänliga hälsningar Svenska Transportarbetareförbundet avd. 17