Tjänstepension genom kollektivavtal när du blir 25 år

Du som är arbetare inom den privata sektorn får en tjänstepension ”Avtalspension SAF-LO” som bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO/Transport.