Nomineringar till sektionens och avdelningens årsmöte 2019

Det är dags att nominera till sektionens samt avdelningens ordinarie val 2019 och fyllnadsval under 2018.
Nedan följer nomineringsunderlaget.

Nomineringstiden för samtliga val är 1/8 fram till nomineringsmötet som ska hållas innan november månads utgång. Dessa mottages skriftligen via mail, post eller på ordinarie möte före årsmöte. Av denna nominering är årssammanträdet bundet.

Skicka in dina nomineringar via mail till: transport.28@transport.se, märk med ”Valberedningen” eller via post till:
Valberedningen
Sv. Transportarbetareförbundet
Strömvägen 8A
901 32 Umeå

Fyllnadsval till sektionen:
Ordförande för sektionen till årsmötet 2019
Representantskapsledamöter samt ersättare till årsmötet 2019
Sektionsstyrelseledamot Nordmaling/Bjurholm/Vännäs till årsmötet 2020
Sektionsstyrelseledamot Storuman till årsmötet 2019
Ersättare sektionsstyrelsen Nordmaling/Bjurholm/Vännäs till årsmötet 2019
Ersättare sektionsstyrelsen Storuman till årsmötet 2020
Ersättare sektionsstyrelsen Lycksele/Vindeln till årsmötet 2020
Ersättare sektionsstyrelsen Vilhelmina/Åsele/Dorotea till årsmötet 2019

Nomineringar till sektionens årsmöte:
Representantskapsledamöter 1 år
Ersättare till representantskapet 1 år

Sektionsstyrelseledamot Umeå/Robertsfors 2 år
Sektionsstyrelseledamot Lycksele/Vindeln 2 år
Sektionsstyrelseledamot Malå/Sorsele 2 år
Sektionsstyrelseledamot Storuman 2 år

Ersättare sektionsstyrelsen Storuman 1 år
Ersättare sektionsstyrelsen Lycksele/Vindeln 1 år
Ersättare sektionsstyrelsen Skellefteå/Norsjö 2 år
Ersättare sektionsstyrelsen Nordmaling/Bjurholm/Vännäs 2 år
Ersättare sektionsstyrelsen Vilhelmina/Åsele/Dorotea 2 år
Ersättare sektionsstyrelsen Arvidsjaur/Arjeplog 2 år

Fyllnadsval till avdelningen:
Avdelningsstyrelseledamot Nordmaling/Bjurholm/Vännäs till årsmötet 2020
Avdelningsstyrelseledamot Storuman till årsmötet 2019
Ersättare avdelningsstyrelsen för Nordmaling/Bjurholm/Vännäs till årsmötet 2019
Ersättare avdelningsstyrelsen för Storuman till årsmötet 2020
Ersättare avdelningsstyrelsen för Lycksele/Vindeln till årsmötet 2020
Ersättare avdelningsstyrelsen för Vilhelmina/Åsele/Dorotea till årsmötet 2019
Avdelningens valberedning, 1 plats till årsmötet 2019

Nomineringar till avdelningens årsmöte:
Avdelningsordförande 2 år
Studieorganisatör 2 år
Regionalt skyddsombud 3 år (med start 2020-01-01)

Avdelningsstyrelseledamot Umeå/Robertsfors 2 år
Avdelningsstyrelseledamot Lycksele/Vindeln 2 år
Avdelningsstyrelseledamot Malå/Sorsele 2 år
Avdelningsstyrelseledamot Storuman 2 år

Ersättare avdelningsstyrelsen för Storuman 1 år
Ersättare avdelningsstyrelsen för Lycksele/Vindeln 1 år
Ersättare avdelningsstyrelsen för Skellefteå/Norsjö 2 år
Ersättare avdelningsstyrelsen för Nordmaling/Bjurholm/Vännäs 2 år
Ersättare avdelningsstyrelsen för Vilhelmina/Åsele/Dorotea 2 år
Ersättare avdelningsstyrelsen för Arvidsjaur/Arjeplog 2 år

Förtroendevald revisor 2 år
Förtroendevald revisorsersättare 2 år

1:a ersättare Förbundsrådet 2 år

Avdelningens valberedning 1 år

Umeå Folkets hus årsmöte 2020, 3 ombud
Vilhelmina Folkets hus årsmöte 2020, 1 ombud
Skellefteå Folkets parks årsmöte 2020, 1 ombud
Lycksele Folkets hus årsmöte 2020, 1 ombud
Fonus årsmöte 2020, 1 ombud
Folkrörelsearkivets årsmöte 2020, 1 ombud
Umeå Teaterförenings årsmöte 2020, 1 ombud
ABF Norra Västerbottens årsmöte 2020, 3 ombud
NTF Västerbottens årsmöte 2020, 1 ombud