Nomineringar

P.g.a. Covid -19 står alla nomineringar till klubbar och sektioner öppna fram till årsmötesdag.

Är du intresserad av ett uppdrag? Ta kontakt med din klubb/sektion för mer information hur du ska gå tillväga.