Motioner LO kongressen 2021.

Nu är det dags att skriva motioner till LO kongressen som går av stapeln 29 nov till 2 dec.

Dessa skall vara till Avdelningsstyrelsen senast tillhanda 19/4 för att kunna ta beslut på nästkommande styrelsemöte.

Motioner skickas till Transport.20@transport.se