Möte på Schenker Terminal i Gävle söndag 7 juni

Hej terminalarbetare!

Söndagen den 7 juni klockan 15:00 vill vi bjuda in alla kollektivanställda terminalarbetare till ett möte för att prata om ert premielönesystem från 1999 som är gällande. Detta regleras enligt ert kollektivavtal ”Transportavtalet”.

Du är välkommen att delta oavsett om du är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet eller inte.

Mötet kommer att hållas på Schenkers terminal i Gävle.

 

Det vi kommer att diskutera på mötet är:

Ackord i terminaler:

Har funnit sen lång tid

Under 1980-talet utvecklades praxis

  • Förhandlades fram mellan de centrala parterna
  • Gjordes som provackord
  • Utvärderades

 

Förutsättningar

 

  • Vilka komponenter ska ingå?
  • Vilken fördelning mellan dem ska tillämpas?
  • Vilka ska ingå i ackordsstyrkan?
  • Vilka arbetsuppgifter ska ingå?
  • Vilken riktpunkt?
  • Vilken garanti?

RESTEN ÄR REN MATEMATIK!

 

Nu gäller det DIN lön ta chansen att påverka vilken lön DU vill ha i framtiden

 

VÄLKOMMEN

Har du frågor kontakta Johan Dejestam eller avdelning 11 på 010 480 30 11