Migrationsärenden / anställningserbjudanden

Migrationsärenden / anställningserbjudanden

Som arbetsgivare kan du mejla anställningserbjudanden för yttrande till registrator@transport.se eller skicka till

Svenska Transportarbetareförbundet
Box 714
101 33 Stockholm.
Handläggningstiden kan ta upp till en vecka.
Vid frågor kontakta oss på 010-480 30 00