Med anledning av Coronaviruset!

Med anledning av Coronaviruset tillåts inga besök på avdelningsexpeditionen från och med idag 2020-03-13 för att skydda personalen. Kontakter får ske via telefon: 010-4803014 eller e-post: transport.14@transport.se