Med anledning av Coronaviruset!

Med anledning av Coronaviruset håller avdelningsexpeditionen fortsatt stängt för obokade/sporadiska besök. Kontakter får ske via telefon: 010-4803014 eller e-post: transport.14@transport.se