Ledamot i A – kassans föreningsstämma

Möteskallelse: Val av ledamot till A – kassans föreningsstämma

Härmed kallas du som är medlem i transportarbetareförbundets A – kassa till möte!

Det är dags att välja ledamot till föreningsstämman för transportarbetareförbundets A – kassa. Detta kommer göras på ett möte för kassans medlemmar. För att delta på mötet måste man föranmäla sin närvaro. Detta görs via e-post till viktor.andersson@transport.se. Vi gör på det här sättet på grund av rådande pandemi och att vi har begränsat med utrymme på avdelningen. Om antalet deltagare överstiger det restriktionerna säger kommer mötet att hållas digitalt.

Tid och plats: Avdelningsexpeditionen, alternativt digitalt via Microsoft teams, den 8/7 – 2021 klockan 08:00.

Väl mött!

Viktor Andersson, avdelningsordförande