Landsorganisationens 29:e kongress

Landsorganisationens 29:e kongress hålls på Stockholm Waterfront Congress Center under tiden 12-15 juni 2020.

Förbundet kommer representeras av 12 kongressombud, vår förbundsordförande som ledamot av LO:s styrelse samt våra fem ledamöter i LO:s representantskap.

Vill du representera Transportarbetareförbundet på LO:s kongress som ombud?

Enligt § 17 i förbundets stadgar är det förbundsrådet som tillsätter våra ombud till LO:s kongress efter det att avdelningarna givits möjlighet att nominera.
Förbundsrådet kommer att besluta om ombud på sammanträdet den 30 oktober 2019 och för att nominera behöver vi ha underlaget i avdelningen senast den sista augusti.

För att nominera behöver vi: namn, personnummer, adress samt vilka uppdrag personen har.
Personen skall vara tillfrågad och ha accepterat att låta sig nomineras.  

Nomineringar inkomna till avdelningen efter den sista augusti kommer inte att beaktas.

Vill du skriva en motion till kongressen?

Motionsrätt till kongressen har anslutna förbund och respektive förbunds lokalavdelningar. Motion från avdelningar skall gå via respektive förbundsstyrelse.
Det går alltså inte att skicka motioner direkt till LO.

För att vi ska hinna behandla din motion behöver den vara inlämnad på avdelningskontoret senast sista augusti för handläggning i avdelningsstyrelsen.

Motioner inkomna till avdelningen efter den sista augusti kommer inte att beaktas.

Har du en idé till en motion men behöver hjälp med utformningen?

Under sommaren kommer vi anordna kvällsaktiviteter med motionsskrivning. Håll utkik i kalendern!

Om du har några frågor så går det alltid bra att kontakta avdelningen på 010-480 30 28 eller maila till transport.28@transport.se