Kontakt under sommaren

Vid arbetsrättsliga frågor under vecka 28-31, ta kontakt på avdelningstelefonin, 010-480 3001.

Vid arbetsmiljöfrågor under vecka 26-29 kontakta Anders Lövgren, tel. 010-480 3109.
Från och med vecka 30 kontaktas Per-Arne Persson, tel. 010-480 3102.