Kontakt under sommaren

Under sommaren når ni följande Ombudsmän/Rso:

Ombudsmän

Vecka 27
Patrik Östbjerg 010-480 3101
Avdelning 02 (växel) 010 480 3002

Vecka 28-31
Jörgen Wärja 010-480 3112
jorgen.warja@transport.se

Vecka 32
Patrik Östbjerg 010-480 3101
Avdelning 02 (växel) 010 480 3002

Vecka 33-35
Anders Gustafsson 010-480 3119
Patrik Östbjerg 010-480 3101

 

Regional skyddsombud

Vecka 27 och 28
Roger Jönsson 010-480 3111

Vecka 29-33
Avdelning 02 (växel) 010 480 3002

Vecka 34 och 35
Roger Jönsson 010-480 3111