Kontakt med Ombudsmän

Våra Ombudsmän Mats Andersson och Andreas Kindesjö har en väldigt hög arbetsbelastning just nu.

Det kan vara svårt att nå dem på telefon.

Ring gärna avdelningens växelnummer för kontakt. 010-480 30 04

Eller maila www.transport.4@transport.se