Konferens: Boken på arbetsplatsen 5–7 maj

Läsandet bär demokratin. Genom läsandet får vi tillträde till andras berättelser, utvecklar vårt språk och får möjlighet att själva uttrycka oss.

Att främja litteratur via arbetsplatserna är ett steg på vägen att utjämna de oacceptabla skillnaderna. Boken på arbetsplatsen är den årliga träffpunkten för dig som engagerar dig för läsfrämjande.

Syfte
Syftet med dagarna är att ge påfyllning och möjlighet till kompetensutveckling för dig som vill utveckla det läsfrämjande arbetet med utgångspunkt i arbetslivet.

Målgrupp                                                                                              

Målgrupp är du som redan arbetar med böcker på din arbetsplats eller skulle vilja göra det,
till exempel fackliga bokombud, ansvariga för arbetsplatsbibliotek, kulturansvariga inom fackförbunden, studieombudsman, författare, folkbildare, bibliotekarier, tjänstemän, kulturpolitiker med flera.

Tider

Arrangemanget startar tisdagen den 5 maj kl. 11:00 och avslutas torsdagen den 7 maj kl. 14:00.

Anmälan
Anmäl dig till maria.legge@transport.se

Information och frågor
Information om Boken på arbetsplatsen 2020 uppdateras kontinuerligt på www.runo.se. Har du frågor går det bra att kontakta ABF och

Arrangörer av Boken på arbetsplatsen är ABF, Runö, Kommunal, Livs, Seko, Transport och Sveriges Författarförbund