Har du en kortare anställning? Vi skulle behöva din hjälp

Vi vill gärna veta hur din arbetssituation ser ut.

Hur mycket vet du om din arbetsplats?
Hur mycket kan du om dina rättigheter?

Svara på frågorna i enkäten så får både du insikt kring din situation och vi kunskap kring hur det ligger till för dig som har en kortare anställning (sommarvikarie, timanställd, behovsanställd).
Enkäten tar bara en minut att besvara.

ENKÄTEN HITTAR DU HÄR