Gabriella fick avdelningens stipendium!

Avdelningen delar ut stipendiet för 7:e gången till en elev som går Transportprogrammet på Östrabo Yrkesgymnasium. I år gick stipendiet till Gabriella Nilsson.

Eleverna får komma in med en motivering till varför de ska få stipendiet, efter det har vi kontakt med lärarna och diskuterar om vem som anses vara bäst lämpad för att få stipendiet.

Avdelningens kriterier för att få stipendiet är att:

Du ska vara en god kamrat och vara kunskapsmässigt ett föredöme för det yrke du valt att utbilda dig till.

Så här skriver Gabriella Nilsson i sin ansökan:

Jag Gabriella Nilsson är en social och utåtriktad tjej och har strävat med tanke på mina läs och skrivsvårigheter under skoltiden och ser verkligen fram emot att börja i åkeribranschen . Utöver skolan har jag gått en utbildning för att köra djurbil.

Jag har även varit som en plastmamma för min klass. Jag tänker mer på andra än på mig själv i första hand.

Hoppas detta kan  räcka och inspirera andra att aldrig ge upp och att tro på sig själv . Allt är möjligt. Jag är ett levande bevis på detta.

Vi gratulerar Gabriella och önskar henne alla lycka med sina framtidsplaner!