Föranmälan till våra stugor i Branäs och Sälen

Fast det är sommar och sol så är det på hög tid att anmäla ert intresse för att hyra våra stugor i Sälen och Branäs under vintern. Senast den 20 september ska anmälan vara avdelningen tillhanda och beslut kommer någon vecka senare.

Bokningsregler:

  • Person som bokar en stuga i Branäs eller Sälen anmäler sitt intresse till Avd. 6 på tel: 010-480 30 06 eller på vår mejl: transport.6@transport.se
  • Medlemmen får ett tilldelningsbeslut i september månad efter VU´s möte.
  • Ett inbetalningskort på en anmälningsavgift om 1 500kr kommer att skickas ut till den medlem som får stugan och den skall betalas enligt föreskriven tid. Skulle betalning inte ske inom föreskriven tid så går stugan direkt efter förfallotiden vidare till nästa medlem i kö.
  • Senast en (1) månad före ankomst skall stugan vara fullt betald. Skulle så ej ske anses stugan som outhyrd på medlemmens vecka och kan gå över till ny hyresgäst. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
  • Medlem som hyrt stugan och ångrar sig att den inte vill åka dit skall senast en (1) månad före ankomst meddela avdelning 6 omgående. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
  • Ångrar medlemmen sig senare än (1) månad från ankomst skall full betalning ske för stugan.
  • Skulle medlemmen bli sjuk så man inte kan åka på sin planerade semester i stugan så krävs för återbetalning av erlagd hyra att sjukdomen är styrkt av läkare med sjukintyg. Dock betalas inte anmälningsavgiften åter.