Efterlysning, Mejladresser så att vi kan skicka ut information till Medlemsmöten.

Digitalt Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen Måndag 14 september 18:00
Digitalt Medlemsmöte i i Tidningsbudssektionen Tisdag 15 september 17:30
Digitalt medlemsmöte i Åkerisektionen Onsdag 16 september 17:30.
Information och länkar har skickats ut till de som har registrerat en mejladress. Saknar du information och är medlem i någon av dessa sektioner. Skicka ett mejl till transport.5@transport.se så ska du få ta del av informationen.
/Avdelning 5
“Kamrater tillsammans”