Delta på avdelningens årsmöte – digitalt

Avdelningens årsmöte 2021 sker digitalt via EasyMeet. Alla medlemmar i avdelning 12 är välkomna att deltaga som åskådare.

kontakta Patrik Persson för att få inbjudan
010-480 32 65
patrik.persson@transport.se