Besöksrutiner under Corona viruset

Vi tar ansvar för att begränsa smittspridning och skydda de anställda som är en av riskgrupperna och kan bli allvarligt sjuk av COVID-19
Därför har vi bestämt att minska antalet besök i lokalerna.
DÄRFÖR HÄNVISAS DU SOM HAR ETT ÄRENDE ATT BOKA EN TID VIA TELEFON EL. MAIL.

010-480 30 04     joakim.carlsson@transport.se

 

DETTA GÄLLER TILLSVIDARE