Avtalsnyheter

 • Transportavtalet tecknades den 9 mars 2017 och innehåller följande förändringar;

 • Avtalsperioden är 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet är uppsägningsbart senast den 30 september 2018 och upphör den 31 mars 2019.
 • Retroaktiv ersättning fr.o.m. 1 april 2017 skall utbetalas senast Juni 2017.
 • Lönerna höjs med 580kr, 540kr och 632kr/mån den 1 april för åren 2017, 2018 samt 2019
 • Traktamenten fryses för 2018 samt 2019. 2020 höjs traktamentet på sedvanligt sätt.
 • Vad gäller s.k. Hyvling (när arbetsgivaren sänker ett arbetstidsmått) är arbetstagaren berättigad till sin LAS-uppsägningstid i mellanskillnadslön.
 • Parterna är överens om att skapa en arbetsgrupp för att genomlysa frågor kring heltid, årsarbetstid, deltidsanställning, mertidsersättning samt lönetabeller för åkeriarbetare.
 • OB- tillägg höjs enligt följande: Enkelt 30,98 för 2017, 31,63 för 2018 och 32,93 för 2019
 • Dubbelt 91,96 för 2017, 63,26 för 2018 och 64,79 för 2019

 

 • Miljöarbetareavtalet tecknades 19 april 2017 och innehåller följande förändringar
 • Avtalets längd är 3 år, 1/4 2017 – 31/3 2020,
 • Lönerna höjs med 590 kr, 553 kr och 644 kr/ mån den 1 april 2017,2018 och 2019
 • OB 1 32,85 för 2017, 33,55 för 2018 och 34,37 för 2019
 • OB 2 62,72 för 2017, 64,05 för 2018, 65,61 för 2019
 • Vad gäller s.k. Hyvling (när arbetsgivaren sänker ett arbetstidsmått) är arbetstagaren berättigad till sin LAS-uppsägningstid i mellanskillnadslön.
 • Retroaktivlön utbetalas senast 30 juni.