Avdelningen besöker gymnasieskolor

Idag har avdelningen besökt gymnasieskolor i Klippan både på Åbyskolan och Tegelbruksskolan. Skolorna ordnar mässor genom att bjuda in organisationer för att hjälpa eleverna med frågor inför framtiden.