Automatisk uppräkning av avgiften

Automatisk uppräkning av avgiften sker alltid i samband med löneuppräkningar i kollektivavtalet.
Vilket kan innebära att din avgift till förbundet höjs.
/Avdelning 5