Startpunkt, En facklig introduktionsutbildning

En facklig introduktionsutbildning

Startpunkten är en introduktionsutbildning som riktar sig till dig som är ny medlem eller funderar på att bli medlem.

Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Målet är att få

 • en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger
 • ökad förståelse för Den svenska modellen och kollektivavtalets betydelse på arbetsmarknaden
 • kunskap om dina rättigheter och skyldighet som enskild medlem
 • ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi upprätthåller våra fackliga ideér
 • en chans att lära känna några av dina fackliga företrädare.

Detta innebär att du efter utbildningen har fått grundläggande kunskaper i:

 • att aktivt kunna vara med och påverka och bevaka de grundläggande rättigheterna på arbetsmarknaden.
 • att aktivt deltaga på ett fackligt möte och förstå de demokratiska reglerna på mötet.
 • att förstå fackföreningens roll på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen.
 • att förstå nödvändigheten av sin egen medverkan i organisationen.
 • att känna till arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter.

Innehåll:

 • Det fackliga löftet
 • Den Svenska modellen
 • Kollektivavtalet
 • Medlemskapets värde
 • Arbetsmiljö
 • Organisering
 • Hur gå vidare?(kurser och ev. uppdrag)

Var:

 • Kalkstensgatan 10 Jönköping

 

Är du intresserad kontakta avdelningen på 010-480 30 20.

Eller anmäl dig direkt här: Länk