Så mycket är kollektivavtalet värt

Varför är det så viktigt med kollektivavtal när lönen kan vara lika hög på ett företag utan avtal? Här får du veta varför. Låt oss jämföra de två lastbilschaufförerna Rickard och Nina.

Rickard – med kollektivavtal

Lastbilsföraren Rickard har arbetat i fyra år och tjänar 156,13 kronor i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 27 167 kronor.

Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden. Under ett år har han 100 timmar övertid.

Rickard tjänar sammanlagt
Lön (inkl. timlön för övertid)314 450
Premiekompensation9 570
Ob-ersättning21 384
Övertidsersättning (utöver timlön)7 807
Semesterersättning (13 %)45 917
Avtalspension17 961
417 089

Nina – utan kollektivavtal

Lastbilsföraren Nina har arbetat i fyra år och har förhandlat sig till 156,13 kronor i timmen, vilket motsvarar 27 167 kronor i månaden – alltså lika mycket som Rickard.

Precis som Rickard är hon heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden. På ett år har hon 100 timmar övertid.

Nina tjänar sammanlagt
Lön (inkl. timlön för övertid)314 450
Premiekompensation0
Ob-ersättning0
Övertidsersättning (utöver timlön)0
Semesterersättning (12 %)37 734
Avtalspension0
352 184

Skillnad:  64 905 kronor mer per år till Rickard!

Dessutom:

  • Premien för avtalspensionen placeras enligt Rickards önskemål och ger flera tusen extra varje månad efter pensioneringen beroende på hans ålder och hur pottens värde utvecklas.
  • I avtalsförsäkringar ingår Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) om Rickard skulle bli sjuk, Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFS), Avgångsbidrag (AGB) om Rickard skulle bli arbetslös, samt Tjänstegruppliv TGL som ger ersättning till efterlevande om Rickard skulle avlida.
  • Om Rickard är medlem i Transport ingår inkomstförsäkring som ersätter inkomster upp till 80 % av delar över taket 25 025 kr i a-kassan. Det ingår också medlemsförsäkringar – hemförsäkring samt barngruppliv. Därutöver kan han till förmånliga priser teckna till Sjuk- och efterlevandeförsäkring, Medlemsolycksfall fritid samt sjuk och olycksfallsförsäkring för sina barn.