Kollektivavtal

Kollektivavtalshäften
Inom Transport finns 26 olika kollektivavtal. Om din arbetsgivare har avtal kan du logga in på här på webbplatsen för att läsa det.

Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa om Transports alla kollektivavtal och varför kollektivavtal är så viktigt. Vill du läsa ditt kollektivavtal? Logga in på Mina sidor

Rätt lön, schysta villkor och bra försäkringar!

Kollektivavtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr din lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Men det är bara miniminivåerna – golvet – som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren, bara förbättra.

Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Dessutom kan det finnas regler om sådant som utbildning, jämställdhet och frågor som är speciella för just din bransch.

Alla företag är inte anslutna till en arbetsgivarorganisation. De kan istället teckna ett avtal direkt med Transport, ett så kallat hängavtal.

Vem omfattas av bemanningsavtalet?

Om du är anställd på ett bemanningsföretag med kollektivavtal och jobbar inom någon av våra branscher gäller bemanningsavtalet.

Vilken arbetsgivareorganisation förhandlar Transport med?

Almega Kompetensföretagen

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 2021-05-01 – 2023-04-30

Vem omfattas av avtalet?

Anställda på bensinstationer, tvätt- och smörjhallar eller garage anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) eller Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF).

Vilken arbetsgivareorganisation förhandlar Transport med?

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF).

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 december 2020 – 30 april 2023

Vem omfattas av avtalet?

Anställda som arbetar i auktoriserade bevakningsföretag eller säkerhetsföretag omfattas av avtalet. Förutom väktare och ordningsvakter så tillhör parkeringsvakter, vissa biljettkontrollanter m.fl avtalet.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Säkerhetsföretagen

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 31 maj 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller bilvårdspersonal anställda inom biluthyrningsföretag.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Almega Tjänsteföretagen

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 juni 2023

Vem omfattas av avtalet?

Anställda vid bilvårdsanläggningar/bensinstationer ägda av OK/Q8.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Arbetsgivarföreningen KFO

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 december 2020 – 30 april 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som är busschaufför i beställningstrafik.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Sveriges Bussföretag.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 september 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda vid bärgningsföretag som är anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som jobbar med distributions-, lager- och fabriksarbete med mera inom petroleumbranschen, exempelvis vid oljedepåer, gasdepåer, lager, förråd eller smörjoljefabriker.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Avtalets fullständiga benämning är: Riksavtal flygteknisk underhållspersonal på civilflygområdet

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller flygteknisk underhållspersonal på civilflygsområdet.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 september 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller arbetstagare inom civilflygområdet som är anställda på företag anslutna till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen KFS.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2021

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller flygplatslastare inom civilflygområdet som är anställda på företag anslutna till arbetsgivareorganisationen Svenska FlygBranschen.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 september 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som jobbar som flygtankare vid någon av Sveriges flygplatser.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som jobbar som flygtekniker med typcertifikat på ett eller flera flygplansmodeller.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen. Flygteknikeravtalet är ett trepartsavtal där även Svensk Flygteknikerförening är part i avtalet.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 september 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som jobbar med godshantering inom flygfraktområdet.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 september 2023

Vem omfattas av avtalet?

Anställda på gummiverkstäder anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

Vilken arbetsgivareorganisation förhandlar Transport med?

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller dig som jobbar som förare eller verkstadsarbetare på ett hyrverksföretag.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 31 maj 2023

Vem omfattas av avtalet?

Hamn- och stuveriavtalet omfattar arbete i alla Sveriges hamnar.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 december 2020 – 30 april 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda på företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och som bedriver miljö- och renhållningsverksamhet.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA).

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperioden är 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda på företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta och som bedriver miljö- och renhållningsverksamhet eller verksamhet på flygplatser.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Pacta.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperioden är 1 november 2020 – 31 december 2021

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller inom reklamdistribution. De två vanligaste yrkesgrupperna är reklamutdelare samt buntbilsförare.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Almega Tjänsteföretagen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 30 juni 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller taxichaufförer på företag som är anslutna till Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 februari 2021 – 30 juni 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller taxitelefonister på företag som är anslutna till Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA).

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 januari 2021 – 31 maj 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller för terminalarbetare anställda vid speditions- och transportförmedlingsföretag anslutna till arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Almega Tjänsteföretagen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 december 2020 – 30 april 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller tidningsbud på företag anslutna till Almega Medieföretagen

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Almega Medieföretagen.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 december 2020 – 30 april 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet spänner över flera branscher. Det gäller anställda vid företag som bedriver speditions-, transport- förmedlings-, terminal-, lagerhantering-, tredjepartslogistik-, express-, åkeri-, entreprenad-, maskin- eller billotsverksamhet.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller förare som kör transporter i gränsöverskridande godstrafik utanför Norden.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 mars 2023

Vem omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda på kommunala renhållningsföretag.

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med?

Vår motpart är Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Hur länge gäller aktuellt avtal?

Avtalsperiod: 1 november 2020 – 31 december 2021