Semester

Vi får ofta frågor om semester. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Det är Semesterlagen som reglerar semestern i Sverige, men i många kollektivavtal finns speciella skrivningar som också styr vad som gäller på ditt jobb. Med kollektivavtal får du också en högre semesterlön/semesterersättning. för att se vad som gäller i just ditt kollektivavtal.

Semestertips!

Du vet väl att du som medlem kan hyra någon av Transports stugor? Här kan du läsa mer och boka.

När kan jag ta ut semester?

Grundprincipen i semesterlagen är att semester ska tas ut med minst fyra veckor i följd under sommarmånaderna juni-augusti. Så långt har du som arbetstagare stora möjligheter att hävda din rätt till ledighet.

Vad gäller sommarsemestern har du också rätt att få besked två månader innan, såvida det inte finns särskilda skäl.

Under resten av året är det svårare att peka ut några entydiga regler. Ring oss vid frågor: 010-480 30 00

Hur beräknas semesterlönen?

Semesterlönen är en summa som slås ut över antalet intjänade dagar. Intjänandeperioden är oftast 1 april–31 mars men kan variera, fråga din arbetsgivare. För att räkna ut semesterlönen tar man totalinkomsten under intjänandeperioden gånger procentsatsen för semesterlön (12 procent enligt lag, 13 procent enligt de flesta av våra kollektivavtal).

Så här räknar du ut hur mycket extra du får per dag under semestern

Notera att detta gäller de flesta av våra kollektivavtal, men inte alla. I exempelvis avtalet för bilvårdsanläggningar (KFO) räknar man annorlunda. Ta kontakt med en facklig representant på jobbet eller hör av dig till din avdelning.

  1. Lägg ihop all inkomst du haft under intjänandeperioden (se ovan). Räkna in eventuell OB- och övertidsersättning samt premiekompensation. Däremot ska du inte räkna in traktamenten, sjuklön* eller föregående års semesterlön.
  2. Om du har kollektivavtal:  Räkna ut vad 13 %** av det intjänade beloppet blir (total inkomst * 0,13). Om du inte har kollektivavtal: Räkna ut vad 12 % av det intjänade beloppet blir (total inkomst * 0,12).
  3. Dela summan du fick fram med antalet betalda semesterdagar du har rätt till.

* Om du varit sjuk ska du räkna in hur mycket du skulle ha tjänat om du inte varit sjuk. Detsamma gäller om du varit föräldraledig: räkna ut hur mycket du skulle ha tjänat om du jobbat. Observera att detta gäller under en sjuk- eller föräldraledighetsperiod om max 180 dagar, resterande dagar är inte semesterlönegrundande.

** 13 %-regeln gäller de flesta av våra kollektivavtal. Kontrollera i ditt kollektivavtal vad som gäller dig.

Exempel

Lena jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal och har tjänat 260 000 kr under intjänandeåret inkl. OB och övertidsersättning. Hon har 25 dagare betald semester.

Total semesterlön: (260 000 kr * 0,13) = 33 800
Semsterlön per dag (33 800/25) = 1 352 kr per semesterdag

Vad är skillnaden mellan semesterlön och semesterersättning?

Semesterlön gäller för tillsvidareanställda och andra som samlar ihop till sin semester under hela året. Då tjänar man ihop både till pengarna (semesterlönen) och dagarna.

Semesterersättning kallas det för dem med osäkra anställningsformer, exempelvis behovsanställda och timvikarier. Den kan betalas ut varje månad som tillägg på lönen – men man tjänar alltså inte ihop lediga dagar.

Hur många semesterdagar kan jag spara?

Du kan spara max 5 dagar per år men får bara spara dem i 5 år. Du har alltså ingen rätt att ha fler än totalt 25 sparade dagar.

Min arbetsplats stänger fyra veckor i sommar, men jag har bara två veckors betald semester kvar. Kan jag tvingas ta ut obetald semester?

Arbetsgivaren har rätt att stänga arbetsplatsen om de anställda underrättas i god tid. Men som anställd kan du aldrig tvingas att ta ut obetald ledighet, och inte heller att ta förskottssemester. Därför är arbetsgivaren skyldig att ordna med jobb om du inte har betald semester att ta ut, alternativt betala lön under perioden som arbetsplatsen håller stängt.

Chefen har bett mig skjuta upp mina fyra semesterveckor till september, på grund av hög arbetsbelastning i sommar. Får man göra så?

Det händer ibland att anställda blir tillfrågade att skjuta upp och / eller dela upp sin semester. Det är lagligt att göra den typen av överenskommelser. Vi råder dig dock att kräva någon form av kompensation i utbyte från din arbetsgivare (t.ex. extra lön, extra betald semester). Glöm inte heller att skriva ner en sådan överenskommelse, och få den undertecknad av chefen.

Jag har inte fått de semesterveckor jag begärt i sommar. Vad kan jag göra åt det?

Du har rätt att vara ledig i fyra sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Men du är aldrig garanterad att få exakt de veckor du begärt. Om ni exempelvis är flera på arbetsplatsen som önskat samma veckor avgör arbetsgivaren hur ledigheten fördelas mellan er under perioden.

När måste min chef lämna besked om jag har fått semestern beviljad eller ej?

Senast två månader före ledigheten ska du ha fått veta om du fått ledigt de veckor du begärt.

Tjänar jag in några semesterdagar under föräldraledigheten?

Under de fyra första månaderna av föräldraledigheten (120 dagar) tjänar du in semester som vanligt. Det betyder att du tjänar in 9 betalda semesterdagar om du har 25 semesterdagar per år. Om du är ensam vårdnadshavare tjänar du in semester under de 180 första dagarna av föräldraledigheten.