Karensavdrag – vad är det?

Så funkar karensavdraget

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag. Det innebär att om du är anställd och måste vara hemma från jobbet på grund av sjukdom förlorar du 20 procent av din sjuklön en genomsnittlig arbetsvecka. Därefter får du sjuklön, som är knappt 80 procent av din ordinarie lön, i 14 dagar.
Arbetssökande, behovsanställda och föräldralediga får i stället ett karensavdrag från sin sjukpenning från Försäkringskassan som är på 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

Vad blir skillnaden för mig som transportarbetare?

I många av våra avtal har det inte blivit någon skillnad eftersom vi redan tidigare hade ersatt karensdagen med att avdrag på 1/5 del av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

De avtal som berörs av ändringen är bland annat bevaknings-, tidningsbuds-, taxiförare- och taxitelefonistavtalet.

Vilka gynnas mest av karensavdraget?

Den som jobbar långa och oregelbundna skift gynnas mest. Orsaken är denna:

Tidigare: En person som jobbar långa och oregelbundna skift har riskerat att få ett stort ekonomiskt avdrag om första sjukdagen, och därmed karensdagen, hamnat under ett sådant pass.

Nya lagen: I stället för att förlora hela passets inkomst förlorar du nu i stället 20% av din sjuklön en genomsnittlig arbetsvecka.

Finns någon nackdel med nya lagen?

Tidigare fick man bara avdrag med en halv karensdag om man gick hem vid lunch en dag. Numera får man dock ett helt karensavdrag även om den första sjukdagen startar vid lunch.

Men karensavdraget blir aldrig större än frånvaron.