Guide: Skadad eller sjuk

Här får du veta vad som gäller om du behöver sjukskriva dig från jobbet på grund av sjukdom eller skada. Vilka ersättningar du har rätt till och vad du själv behöver göra.

Karensavdrag har ersatt karensdag

Från den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag. Här kan du läsa om vad det innebär.Karensavdrag – vad är det?

För att ta del av arbetsskadeförsäkringen måste du kunna bevisa hur skadan hänger ihop med jobbet.
Det är viktigt att du anmäler tidigt och att du har medicinska underlag, till exempel läkarintyg eller en journalkopia.

1

Ta kontakt med ditt skyddsombud

Först av allt bör du ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta din lokala Transportavdelning. Det är viktigt att skyddsombudet känner till vad som har hänt och får en möjlighet att agera.

2

Anmäl arbetsskada direkt på webben

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam webbplats där du enkelt kan anmäla en arbetsskada: anmalarbetsskada.se Ditt skyddsombud eller lokala Transportavdelning kan hjälpa dig med anmälan och att dokumentera arbetsskadan.

Under de första 14 dagarna får du sjuklön av din arbetsgivare och därefter kan du få sjukpenning av Försäkringskassan. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du dessutom rätt till ytterligare ersättning.

Glöm inte sjukanmäla dig!

Tänk på att:

  • redan första dagen ska du ringa din arbetsgivare och göra en sjukanmälan
  • från och med den 8:e sjukdagen måste du lämna ett läkarintyg
  • efter dag 15 kommer Försäkringskassan att vilja ha ett sjukintyg av dig.

Här är en kortfattad beskrivning av vad som händer vid en sjukskrivning, och vilken ersättning du har rätt till.

Observera att ifall sjukskrivningen har samband med arbetsskada, eller rehabiliteringsarbete, så kan det bli mer komplicerat.

1

De första 14 dagarna

Den första sjukskrivningsdagen är karensdag och ger ingen ersättning. De påföljande 14 dagarna är det arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön. Den är 80 procent av lönen.

Tänk på att: Arbetsgivarna har enligt lag möjlighet att begära sjukintyg från första sjukdagen. I de flesta av Transports kollektivavtal finns reglerat att du i så fall ska slippa kostnaderna för intyget. Kolla i ditt avtal!

2

Efter 15 dagar

Om du är sjukskriven längre än 15 dagar ska arbetsgivaren anmäla sjukskrivningen till Försäkringskassan.

Tänk på att: Det finns också avtalsförsäkringar, AGS, som gäller från 15:e till 360:e dagen. Den ger dig extra ersättning. Du anmäler till AFA som är ett försäkringsbolag för kollektivavtalade försäkringar.

Om det skulle vara så att du är sjuk längre än 360 dagar är det viktigt att du forsätter att sända in dina läkarintyg till AFA så att de ska kunna betala in din avtalspension.

Läs mer om AGS hos AFA Försäkring

3

Efter 90 dagar

Har du tecknat tillvalsförsäkringen Sjuk och efterlevande? Glöm då inte att anmäla din sjukskrivning till Folksam.

Läs mer om Sjuk- och efterlevandeförsäkringen och hur du anmäler

4

Efter 364 dagar

Om det skulle vara så att du blir sjukskriven längre än 364 dagar måste du själv ansöka om förlängd sjukpenning från Försäkringskassan.

Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om vad som avgör om du har rätt till sjukpenning.