Guide: Rätt lön?

Vem bestämmer vad som är rätt lön? Och vad kan du själv göra för att få mer betalt för ditt jobb?

Det beror helt och hållet på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte. Här kan du läsa vad som gäller på arbetsplatser med eller utan kollektivavtal.

På en arbetsplats med kollektivavtal finns många saker som bidrar till att bestämma din lön och löneutveckling, exempelvis:

  • Centrala och lokala förhandlingar sätter generella ramar, löneutrymme och tariffer
  • Erfarenhet – vissa avtal har olika tariffer beroende på antal år i yrket.
  • Befattning – olika lönetariffer beroende på arbetsuppgifter.
  • Prestation – en extra morot i form av premielön, gruppackord, premiekompensation och liknande.
  • Pottfördelning och lönekriterier på den enskilda arbetsplatsen.

Värt att kolla upp på din arbetsplats

Avtalen reglerar alltid lägsta tillåtna lön – inte högsta. Det finns alltså alltid utrymme att förhandla till sig mer lön, vare sig det är på individnivå eller gemensamt på arbetsplatsen.

Däremot har Transport länge varit motståndare mot individuell lönesättning då vi anser att det skapar fler frågetecken än det löser.

Här är några faktorer att fundera över för er på arbetsplatsen:

Är du i rätt lönegrupp?

I vissa kollektivavtal (exempelvis bensin- och bevakningsavtalen) finns olika befattningsbeskrivningar och därmed lönetabeller, beroende på utbildning och arbetsuppgifter. Är du placerad i rätt lönegrupp?

Har du rätt till premielön?

I andra avtal (exempelvis Transportavtalet) finns möjligheten till premielön, ett tillägg som ska vara lokalt förhandlat och exempelvis belöna prestation eller kvalitet. Formerna varierar – men det är också många arbetsplatser som inte har lokala premieöverenskommelser och som i stället tillämpar den mer generella premiekompensationen. Vilket lönesystem har ni på arbetsplatsen? Vilka kriterier gäller?

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal är det ditt anställningsbevis du får luta dig mot när det gäller frågor om din lön.

Om du får problem kan det bli komplicerat. Facket har här ingenting att säga till om eftersom lönen helt och hållet är en fråga mellan dig och din arbetsgivare. Om det blir aktuellt med en tvist får du istället vända dig till tingsrätten.