Transports inkomstförsäkring – extra skydd vid arbetslöshet

Med inkomstförsäkringen får du mer pengar om du blir arbetslös. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. I den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet sträcker sig ditt skydd som längst 100 dagar.

VIKTIG INFORMATION | 2021-02-11 | På grund av coronaviruset har taket i a-kassan tillfälligt höjts från 25 025 kr till 33 000 kr. Det innebär för närvarande att ersättning från försäkringen utges till dem som har en inkomst över 33 000 kr. Det är en tillfällig höjning under en begränsad period till och med 2022/2023.

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg som ger dig ytterligare 200 dagar. Om arbetsmarknaden är trög, eller det är lågkonjunktur är det tryggt att ha 300 dagar skyddad inkomst.

Du tecknar tillägget på folksam.se/transport/inkomstforsakring

För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du

  • ha varit medlem i Transport i minst 12 månader.
  • ha varit medlem i en a-kassa

eller

  • före inträdet till Transport ha varit medlem i annat fackförbund med en liknande inkomstförsäkring. Den sammanlagda medlemstiden ska vara minst 12 månader. Under dessa 12 månader får du inte ha varit arbetslös.

Ersättning utbetalas retroaktivt och följer a-kassans ersättningsdagar. Det innebär att du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka.

Den som har en ersättningsgrundande inkomst under 25 025 kronor per månad får ersättning från a-kassan som motsvarar 80 procent av sin inkomst efter skatt och kan därför enligt lag inte få ersättning från inkomstförsäkringen.

För att få ersättning från tillägget på ytterligare 200 dagar gäller att det ska ha gått 12 månader efter tecknandet av tillägget.

Skicka in ansökningsblankett i samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning och om du uppfyller kraven i villkoren om inkomstförsäkringen.

Ladda ned ansökningsblankett Villkor för inkomstförsäkring

OBS! Tillägget på de extra 200 dagarna tecknar du direkt hos Folksam:

folksam.se/transport/inkomstforsakring

Inkomstförsäkringen baseras på den så kallade dagersättningen som A-kassan fastställer för den senaste 12-månadersperioden innan du blev arbetslös. Om du har varit sjukskriven blir dagersättningen lägre för sjukskrivningsperioden. Det betyder att inkomstförsäkringen också blir lägre. Samma sak gäller om du exempelvis varit föräldraledig.

Räkna ut hur mycket du får!

För dig som tjänar under 25 025 kr i månaden har inkomstförsäkringen inte någon verkan eftersom du inte når upp till a-kassans tak. Därför behöver du naturligtvis inte betala för den i din medlemsavgift till Transport. Din medlemsavgift är med andra ord beräknad så att du inte betalar för inkomstförsäkringen.

Tänk på att det ändå kan finnas en poäng att teckna Transports tilläggsförsäkring. Från dag 101 av arbetslöshet är a-kassans tak 20 900 så om du tjänar mer än så kan du få ut pengar från tilläggsförsäkringen.

Visste du att...

… vid arbetslöshet får du som mest ca 14 500 kronor efter skatt från a-kassan?