Transports inkomstförsäkring

Med inkomstförsäkringen får du mer pengar om du blir arbetslös. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. I den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet sträcker sig ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du

  • ha varit medlem i Transport i minst 12 månader.
  • ha varit medlem i en a-kassa

eller

  • före inträdet till Transport ha varit medlem i annat fackförbund med en liknande inkomstförsäkring. Den sammanlagda medlemstiden ska vara minst 12 månader. Under dessa 12 månader får du inte ha varit arbetslös.

Ersättning utbetalas retroaktivt och följer a-kassans ersättningsdagar. Det innebär att du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka.

Den som har en ersättningsgrundande inkomst under 25 025 kronor per månad får ersättning från a-kassan som motsvarar 80 procent av sin inkomst efter skatt och kan därför enligt lag inte få ersättning från inkomstförsäkringen.

Skicka in ansökningsblankett i samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning och om du uppfyller kraven i villkoren om inkomstförsäkringen.

Ladda ned ansökningsblankett Villkor för inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen baseras på den så kallade dagersättningen som A-kassan fastställer för den senaste 12-månadersperioden innan du blev arbetslös. Om du har varit sjukskriven blir dagersättningen lägre för sjukskrivningsperioden. Det betyder att inkomstförsäkringen också blir lägre. Samma sak gäller om du exempelvis varit föräldraledig.