Bemanningsanställd? Har du koll på dina rättigheter?

Som anställd i bemanningsbranschen är det viktigt att man håller koll på sina rättigheter och sina skyldigheter så att man får rätt lön och får arbeta under vettiga villkor. Vi på Transport märker att det är lätt hänt att företag betalar ut felaktiga löner och ställer orimliga krav på var och när du ska jobba. Så kan vi inte ha det i en bransch där inte minst många unga jobbar! Rätt ska vara rätt.

Heltid

En anställning på bemanningsavtalet är på heltid och ska ge en heltidslön, oavsett hur mycket du är utbokad på jobb. Du kan anställas på visstid om du har en annan huvudsaklig sysselsättning som studier eller ett annat jobb som betalar dina räkningar. Men du behöver aldrig lämna in tjänstledighetsansökan för att du bara är utbokad på deltid!

Garantilön

Du har rätt till lön för heltidsarbete om du är heltidsanställd, även om du bara är utbokad på deltid. Din arbetsgivare är då skyldig att betala ut så kallad garantilön.

GFL

GFL står för Genomsnittligt förtjänstläge. Enkelt förklarat är det medelinkomsten på den arbetsplats där du är utbokad och det är också det du ska tjäna när du är där.

Tillgänglighetstid

Tillgänglighetstid är då du inte är utbokad men ska finnas tillgänglig för uppdrag. Den ska fastställas i anställningsbeviset och begränsas till 9 sammanhängande timmar per dygn fördelat på 5 dagar i veckan.

Tjänstgöringsområde

Det betyder att man ska bestämma vilket geografiskt område det är rimligt att du jobbar inom. Man ska ta hänsyn till det som kan anses vara normalt rese- och pendlingsavstånd. Det ska också finnas fungerande transportmedel. Det bör inte vara längre än 75 kilometer från bemanningsföretagets kontor till arbetsplatsen.

Ett antal medlemmar på ett bemanningsföretag märkte att deras löner inte stämde – de fick till exempel inte ut sin garantilön.

De kontaktade då Transport och tillsammans gick vi igenom siffrorna. Det hela slutade med att 23 personer fick 956 201 kronor att dela på. Ett bra exempel på att vi är starka tillsammans!

Om du misstänker att allt inte går rätt till hos din arbetsgivare:

1. Kolla din lönespecifikation
2. Prata med din arbetsgivare
3. Får du problem, tag kontakt med oss på Transport!